keeps an eye on your business

i4Action

Wij streven naar een open en duurzame relatie met onze klanten die ons in staat stelt in hun huid te kruipen en daardoor maximaal toegevoegde waarde te leveren met onze diensten en producten.
Samen met onze klanten stippelen we een marsroute uit om binnen de gestelde termijn te komen tot de gewenste verbeteringen. Samen realiseren we stap voor stap de ambities.

Onze missie

In de huidige dynamische markt zijn organisaties die daarin acteren continu aan veranderingen onderhevig om tijdig in te kunnen spelen op eventuele gevolgen van de economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen op de vraag naar en het aanbod van hun producten en diensten. Sommige ontwikkelingen daarin vormen een bedreiging, andere bieden juist weer kansen.

Daarom is het van essentieel belang dat organisaties hun beleidsdoelstellingen en de resultaten van de uitvoering continu monitoren. Dat monitoren heeft dan zeker ook betrekking op de toegevoegde waarde van de beschikbare informatiesystemen alsook de organisatie van de informatievoorziening.

Samen met onze klanten streven we voortdurend naar de optimale ondersteuning van hun bedrijfsvoering door de optimale inzet van (management-)informatiesystemen.

Samen met onze klanten dragen we zorg voor:
> selectie, implementatie en optimalisatie van procesondersteunende (webbased) informatiesystemen, voor bijvoorbeeld HR, Finance, …
> de ontwikkeling van op maat gesneden procesondersteunende (webbased) informatiesystemen;
> de ontwikkeling van op maat gesneden managementinformatiesystemen.

Wij kruipen in de huid van onze klanten en blijven oog houden voor de ontwikkeling van hun (core) business en de benodigde toegevoegde waarde van hun (management-)informatiesystemen.

Naast advies en begeleiding bij het ontwerp, ontwikkelen, inrichten, in gebruik nemen en onderhouden van deze informatiesystemen, ondersteunen we onze klant vooral ook bij de organisatie van de (management-)informatie-voorziening. Het is uitermate belangrijk dat er sprake is van een goed opgezette organisatie voor het functioneel en technisch beheer van het (management-)informatiesysteem. Hierdoor zal het systeem op een zo kort mogelijke termijn haar toegevoegde waarde aantonen en in de toekomst de groei in ambitie ondersteunen of juist aanslingeren.

Wij zijn van mening dat in een organisatie alleen sprake kan zijn van optimale ondersteuning door (management-) informatiesystemen als er een evenwicht wordt gevonden tussen:
1. de besturing van organisaties;
2. de kennis, vaardigheden en het gedrag van medewerkers;
3. de organisatie van de (management-)informatievoorziening;
4. de informatie- en communicatietechnologie.

Als er voldoende aandacht wordt geschonken aan de samenhang en interactie tussen deze vier aandachtsgebieden zal Informatiemanagement in het algemeen en Business Intelligence in het bijzonder de driver zijn voor de verbetering van uw bedrijfsresultaten.

Wij willen voor onze klanten dé businesspartner zijn die hen helpt met het vraagstuk van de organisatie van de (management-)informatievoorziening op alle bovengenoemde aandachtsgebieden met als doel optimale borging van stuurinformatie zodat deze daadwerkelijk de driver wordt voor verbetering van de bedrijfsresultaten. Hierbij willen we een langdurige samenwerking aangaan zodat we de organisatie beter leren kennen daardoor betere producten en diensten kunnen aanbieden die leiden tot betere eindresultaten.

Vanuit deze visie zorgen we ervoor dat uw business altijd leading is voor de wijze waarop u uw organisatie bestuurt, uw organisatiestructuur bepaalt, uw processen inricht, uw taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en activiteiten koppelt aan uw mensen en de werkzaamheden laat ondersteunen door op maat ingerichte (management-)informatiesystemen. Iedere schakel in deze organisatie heeft namelijk behoefte aan specifieke informatie om zijn werkzaamheden optimaal te organiseren in lijn met de doelstellingen van de organisatie.

Om onze visie kracht bij te zetten combineren wij bij onze opdrachten functioneel inhoudelijke expertise met expertise op het informatietechnische vlak en streven we zo naar een optimale afstemming tussen de vier bovenstaande aspecten van de (management-)informatievoorziening.