Voor tal van projecten op bovengenoemde werkgebieden kunnen we u ervaren projectmanagers aanbieden.
Onze projectmanagers zijn bekend met de meest gangbare methodieken om projecten te managen:
Prince2 ( zie https://www.prince2.com ) ;
Twijnstra Gudde ( zie https://www.twynstragudde.nl ) .