Producten

Bij de advisering en begeleiding van onze klanten op de werkgebieden van onze dienstverlening streven we er naar om de bedrijfvoering van onze klanten zo goed mogelijk en zo snel mogelijk te verbeteren. Tijdens onze projecten borgen we de functioneel-inhoudelijke kennis van de informatievraagstukken van onze klanten en vertalen deze vervolgens naar de ontwikkeling van 'standaard' ICT-producten en/of -oplossingen die ook andere klanten duidelijk toegevoegde waarde kunnen bieden. Op deze wijze kunnen we onze klanten dus snel van dienst zijn.

In de afgelopen jaren hebben we onder meer de onderstaande producten bij onze klanten geïmplementeerd:

 • Managementinformatiesystemen en/of BI-toepassingen voor:
  • HRM-systemen;
   (Beaufort – GEMAL, Perman, PView, etc.)
  • Dienstroosterplanningsystemen;
   (SP Expert, Harmony, Monaco, etc.)
  • Tijdregistratiesystemen;
  • Financiele informatiesystemen;
   (AFAS, Exact, etc.)
  • Zorginformatiesystemen;
   (Q-Zorg, etc.)
    
 • Koppelingen tussen basisinformatiesystemen zoals HRM-systemen, verzuimportals, dienstroosterplanning-systemen, zorginformatiesystemen, financiële systemen, helpdesksystemen, etc..
   
 • Webapplicaties voor:
  • Ondersteuning van bedrijfsvoering c.q. bedrijfsfuncties;
  • Uitbreiding van functionaliteit van bestaande HRM-systemen, bijvoorbeeld werving en selectie, formatiebeheer, opleidingenadministratie, competentiemanagement, mutatiestromen, etc.

 

i4Action - keeps an eye on your business