Partners

Om goed op de hoogte te blijven van alle politiek-maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen op ons vakgebied en onze klanten kwalitatief hoogwaardige diensten en oplossingen te kunnen bieden, is het volgen van opleidingen, trainingen, seminars en het lezen van vakliteratuur niet voldoende. Sparren met specialisten op hun werkgebied levert volgens ons synergie en echt toegevoegde waarde.

Daarom werken nauw samen met een aantal gerenommeerde advies- en consultancybureaus die werkzaam op onderstaande functiegebieden:
  1. Human Resources Management;
  2. Dienstroosterplanning, Capaciteitsplanning, Zorgzwaarteplanning;
  3. Financieel Management;
  4. Planning & Control;
  5. Performance Management;
  6. Business Intelligence en Datawarehousing.
Omdat we ten aanzien van onze kernactiviteiten van A tot en met Z willen weten wat er in de markt speelt zijn we samenwerkingen aangegaan met een aantal vooraanstaande leveranciers van Performance Management en Business Intelligence software.

Daarnaast onderhouden we intensieve contacten met en/of werken we samen met diverse softwareleveranciers die actief zijn op de werkgebieden Financieel Management, Human Resources Management, Dienstroosterplanning en Zorgzwaarteplanning.

Vanzelfsprekend is het intensieve overleg met onze klanten ook een schakel die niet mag ontbreken om de continuiteit van onze functioneel-inhoudelijke en technische kennis en ervaring en daarmee de kwaliteit van onze dienstverlening te borgen.

i4Action - keeps an eye on your business